Hjelp oss med å hjelpe ukrainske krigsofre!

 Tidlig om morgenen den 24. februar 2022 våknet verden til nyheten om at Russland hadde satt i gang en fullskala invasjon av Ukraina. Alle illusjoner om et fredelig Europa ble brutt.

Allerede 28. februar var aksjonen i Fyllingsdalen Teater i gang. All annen aktivitet på huset ble innstilt, og teateret ble i praksis omgjort til en innsamlingssentral. Hundrevis av frivillige pakket fra morgen til kveld. Ila. tre dager ble det besluttet å sende to busser til den polsk-ukrainske grense for å hente flyktninger, og det ble samtidig bestilt en semitrailer for å frakte alt utstyret som var samlet inn. Mat, medisiner, klær, bleier, batterier, og mye mer. Responsen fra bergenserne var overveldende. Tusenvis av mennesker kom innom teaterbygget med donasjoner, og næringslivet stilte opp for å dekke reisekostnader. Vi forstod på ingen måte omfanget av det vi hadde initiert på det tidspunktet – men vi forstod alvoret og relevansen.

Sammen med Tide Buss AS evakuerte vi 70 flyktninger 8.mars. Med på bussene hadde vi et enestående team bestående av fire sjåfører, to helsearbeidere og to tolker. Nyheter, Flyktningehjelp | Her har de akkurat flyktet over grensen: – Vi måtte dra fra foreldrene våre (ba.no).

Siden den gang har Fyllingsdalen Teater med partnere stått for et av landets mest omfattende private hjelpeinitiativ. Til nå har det blitt 25 turer med nødhjelp som er sendt nedover.

Vi har skaffet en rekke feltambulanser, én ambulanse importert fra USA, én donert buss, 220 nødaggregat, ca. 3.000 skole-PCer, mengder av medisinsk utstyr, klær, mat og brannteknisk utstyr.

For transport videre fra grensen benytter vi ukrainske transportselskap, da støtter vi i tillegg det lokale næringslivet i Ukraina. Alt innsamlet utstyr doneres til frivillige organisasjoner i Ukraina som sørger for effektiv videredistribusjon, med svært god dokumentasjon på at alt innsamlet utstyr når fram dit det skal.

Vårt initiativ er, og forblir, 100% dugnadsdrevet – og alle innsamlede midler benyttes til å dekke kostnader til transport og nødvendige innkjøp. Hjelpebehovet er fortsatt enormt, og vi ber derfor om støtte til å kunne fortsette innsatsen fremover.

Støttespillere:

Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sbanken, Tide Buss AS, Norengros, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap, Teknisk industrivern.

Samarbeidspartnere:

Cirkus Agora AS, Laksevåg hjelper Ukraina, Magneten Frivilligsentral, Bømlo Frivilligsentral, Kvinnherad frivilligsentral, Åsane Frivilligsentral.

Enkelt å hjelpe!

Det er en enorm vilje blant den norske befolkningen til å bidra med humanitært arbeid for Ukraina. Nå er vinteren her igjen, og i Ukraina er det mange sivile som fryser og som trenger en hjelpende hånd. Hele samfunnet lider når alle ressurser går med til å forsvare landet, og for eldre, syke, bevegelseshemmede og andre som trenger litt ekstra assistanse, er det stadig tøffere tider. Mange mangler strøm, og bomberegnet tvinger familier til å søke tilflukt i parkeringshus og lignende.  Det trengs mange kjøretøyer som brukes til å frakte skadde, og det trengs hjelpemidler, medisiner, klær og mat. 

Vi trenger penger til transporten, og håper på at som mange som mulig kan gi et bidrag. Vi har direkte kontakt med sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, skoler, barnehager og barnehjem, og vet at hjelpen kommer frem til dem som trenger dem aller mest. 

Kan du eller din arbeidsplass bidra med et parti varer eller et pengebeløp, ta kontakt med Ane Berentsen på [email protected].

Se også spleisen vår på spleis.no/uredd.