Litt om oss og historien bak

Skuespiller Tove Ringereide startet teateret allerede i 1976, da som “Fyllingsdalen Teaterverksted”. Lokalene var en gammel trebrakke fra krigens dager, skuespillerne var lokale ungdommer fra Fyllingsdalen.

I starten ble det lagt ned mye arbeid på å gjøre om den slitne brakken til egnede teaterlokaler. Ryktet om “teaterentusiastene fra Bergen vest” spredde seg raskt, og plutselig var trebenkene i salen fullt opp med publikum.

Dette var spiren til dagens Fyllingsdalen Teater.

Tove hadde en spesiell teft for hva som ville interessere og fenge barn. Dette var hennes varemerke, noe som de mange flotte barne- og ungdomsstykkene som har vært satt opp på teateret vitner om.

At barn lot seg fenge kom også tydelig til uttrykk i selve oppsetningene, ofte var det 40-50 barn på scenen i samme forestilling. Dette var noe som pressen merket seg og som ble fremhevet som Fyllingsdalen Teaters styrke og tradisjon.

Kort tid etter oppstart ble Toves mangeårige samboer Stein Werner Rosenlund en svært viktig del av teateret, og bidro sterkt til å utvikle huset både økonomisk og kunstnerisk. Stein gikk dessverre bort i 2007.

Fyllingsdalen Teater har vært en av Bergens viktigste kulturelle bidragsytere for barn og unge i over 40 år.

Mange kjente navn fra bergensscenen startet karrieren sin her. Eksempler er Marit Voldsæther, Kjersti Elvik, Herborg Kråkevik, Reny Marie G. Folgerø, Vidar Magnussen, Sturle Bjordal og Lykke Kristine Moen.
Tove Ringereide eide og drev teateret fra starten og helt frem til sin død i 2011. Da ble teateret gjort om til en kunstnerisk stiftelse.

I dag drives teateret fortsatt med en sterk glød. Det legges vekt på profesjonalisme og trygge rammer i alle administrative ledd. Men vi skal aldri glemme amatørenes fortrinn – kjærligheten til hva vi gjør.