Teaterskole våren 2024

 

Vi har første oppmøte i uke 5 (overgangen jan-feb).

Vi gleder oss til enda ett semester hvor vi sammen kan utvikle oss, knytte nye vennskap og lage gode teateropplevelser. Noen grupper fylles fortere enn andre, så gruppen eleven går i om høsten kan bli fylt opp før vedkommende rekker å registrere medlemskap for våren. Dette fordi noen av dem som går mandager en høst kanskje heller vil gå tirsdager til våren, for eksempel. Den eneste måten å sikre seg en plass i en spesiell gruppe, er å melde seg inn så raskt som mulig.

 

Uker med kurs:
Dersom det ikke skjer noe uforutsett blir det undervisning i uke 5, 6, 7, 8, (fri uke 9, vinterferie), 10, 11, 12, (fri uke 13 og 14, påske) 15, 16, 17, 18 og 19, tross fri fra vanlig skole 1.mai og 9. mai.

Første mandag med undervisning blir 29. jan, og siste fredag med undervisning blir 10. mai.

Audition:
Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Vi kan ikke garantere at alle som ønsker det får prøve seg i en produksjon, men motivasjon og forberedelser vektlegges sterkt.

Ordensregler:
Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon og vil kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen innen de første tre ukene med undervisning. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. Dette er en vurdering som må komme fra instruktørenes side, ikke fra elevens. Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller. 

Når man har betalt tildeles man en elevplass automatisk. Teateret refunderer derfor ikke betalt semesteravgift. Man kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom man finner ut at en heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt.

Elevene skal møte til undervisning i klær som er gode å bevege seg i, og langt hår i strikk. Innesko eller tjukke sokker kan være lurt å ha. Det er også fint å ha med en vannflaske, men ikke ta med snop eller mat inn i undervisningsrommet. Mobil skal være på lydløs og ute av syne. 

Foreldre kan, i tilfeller der de yngste elevene er nervøse for å gå inn alene, være med en liten stund, men til vanlig skal ikke andre enn elevene og instruktørene oppholde seg i undervisningsrommet. Man kan ikke ha med venner som “bare skal se på”. Dersom foresatte er usikre på om barnet kan takle å være uten foreldre i undervisningsrommet, for eksempel grunnet faktorer som lærevansker, psykisk utviklingshemming eller fysiske begrensninger, anbefaler vi å ta kontakt med teaterskolen i forkant av påmelding, slik at vi kan komme opp med en god strategi for å ivareta barnets behov. Ta kontakt på [email protected] 

Kommunikasjon med instruktørene og administrasjonene skal foregå gjennom appen “Spond”, (finnes til Android, Iphone og kan også brukes på PC via nettleser.) Her kan man for eksempel melde fra om fravær eller legge inn forespørsler om manus, etc.

Når man er med i en av teaterets produksjoner, skal alltid produksjonen prioriteres over vanlig teaterskoleundervisning. Hovedregelen er slik at man som ung skuespiller eller voksen amatør må være medlem på teaterskolen eller cirkusskolen for å få lov til å være med i produksjoner, og det er da ganske vanlig at man går glipp av deler av undervisningen fordi produksjonen har første prioritet. Man lærer utrolig mye av å være med i produksjoner, og blir mange erfaringer rikere.

Søsken-/familiemoderasjon:
Er det to eller flere søsken eller familiemedlemmer som skal gå på teaterskolen kan teaterskolen tilby moderasjon på 200 kroner per elev for våren 2024. For å oppnå familiemoderasjon må du fylle ut rabattkoden “FAMILIE” i handlekurven. Du må også fylle ut navnet på dem som er søsken/familie, i skjemaet, i kassen.

Aktivitetskort:
Send en epost til [email protected] om du har kortet (utstedt 2024) og vil søke om en plass.

NB:
Vi har dessverre IKKE anledning til å utvide grupper som er fulle. Gebyr for bytte av gruppe (til en gruppe det er plass i) er pt. 200 kr per bytte, ønsker du å bytte må du sende en e-post til Easyticket. For å unngå dette gebyret ber vi dere snakke med alle dere ønsker å gå i gruppe med, og finne ut av hvilken gruppe dere skal velge, før påmelding, slik at vi unngår situasjoner der elever som ønsker å gå sammen ikke får mulighet til det.

Om noen grupper i det semesteret starter viser seg å bestå av kun 4 medlemmer eller færre, vil undervisningen ikke bli gjennomført, da vi trenger grupper på minst 5 personer eller flere for at opplegget skal fungere. I slike tilfeller vil eleven få tilbud om plass i en annen gruppe, eller refusjon av kontingent.

Inntaket for vårsemesteret er nå offisielt avsluttet, følg med på nettsidene våre / sosiale medier for ny eksternpåmelding for høstsemesteret. Denne vil komme ut ila. sommeren 2024.