Født 2012 – 2014: Musikal – Murgekko, Betanien – Vestlundv. 23; Onsdager enten kl 16:30 eller 17:00

Uker med kurs:
Dersom det ikke skjer noe uforutsett blir det undervisning i uke 35, 36, 37, 38, 39, 40 (fri uke 41), 42, 43, (fri uke 44) 45,46, 47 og 48.
Første mandag med undervisning blir 28. august, og siste fredag med undervisning blir 1. desember.
Audition:
Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger.
Utdrag av ordensregler:
Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon og vil kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen innen de første tre ukene med undervisning. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. Dette er en vurdering som må komme fra instruktørenes side, ikke fra elevens. Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller. Når man har betalt tildeles man en elevplass automatisk. Teateret refunderer derfor ikke betalt semesteravgift. Jeg kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom jeg finner ut at jeg heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt.
Søsken-/familiemoderasjon:
Er det to eller flere søsken eller familiemedlemmer som skal gå på teaterskolen kan teaterskolen tilby moderasjon på 200 kroner per elev for våren 2023. For å oppnå søskenmoderasjon må du fylle ut rabattkoden “FAMILIE” i handlekurven. Du må også fylle ut navnet på dem som er søsken, i skjemaet, i kassen.
NB:
Vi har dessverre IKKE anledning til å utvide grupper som er fulle. Gebyr for bytte av gruppe (til en gruppe det er plass i) er pt. 200 kr per bytte, ønsker du å bytte må du sende en epost til Easyticket. For å unngå dette gebyret ber vi dere snakke med alle dere ønsker å gå i gruppe med, og finne ut av hvilken gruppe dere skal velge, før påmelding, slik at vi unngår situasjoner der elever som ønsker å gå sammen ikke får mulighet til det.
NYTT fra høsten:
SPOND. Vi kommer til å bruke denne appen til det meste av kommunikasjon mellom teaterskolen og elevene. Det vil dermed bli samlet info på et sted, og det vil forhåpentligvis bli mer oversiktlig enn det vi har hatt frem til nå, som har vært en god blanding av epost, messenger, facebookgrupper og sms. I SPOND-appen skal dere alltid kunne finne all relevant info. Det kan være slikt som utsending av manus, melding om fravær, invitasjon til audition, eller andre ting. Alle som går på teaterskolen må (enten selv dersom eleven er over 18 år, eller via foresatte) laste ned Spond-appen og melde seg inn i rett gruppe. Appen finner du i Play Butikk eller App Store.

kr 2450

20 på lager