Uker med kurs:
Dersom det ikke skjer noe uforutsett blir det undervisning i uke uke 4, 5, 6, 7, 8, (fri uke 9) 10, 11, 12, 13 (fri uke 14 og 15) 16, 17, 18.

Audition:
Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Teateret garanterer ikke at alle får prøve seg i en oppsetning, men har som mål at eleven får oppfylt dette innen 3. audition – egeninnsats og motivasjon vektlegges sterkt. Foresatte eller eleven selv må opplyse juryen dersom eleven har prøvd seg tre eller flere ganger uten å komme med.

Utdrag av ordensregler:
Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon de første 2 ukene av hvert semester-  og vil senest innen 3. time kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. Dette er en vurdering som må komme fra Teaterskolens side, ikke fra elevens. (Vi har ennå ikke måttet sende ut noen, i løpet av alle disse årene, så dette er ikke noe som pleier å skje, men det har hendt at vi har måttet sette i gang et opplegg for å få til en atferdsendring.)

Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller.

Når man har betalt tildeles man elevplass automatisk og opptar da en plass. Teateret refunderer derfor ikke betalt semesteravgift. Jeg kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom jeg finner ut at jeg heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt.

Søsken-/familiemoderasjon:
Er det to eller flere søsken eller familiemedlemmer som skal gå på teaterskolen kan teaterskolen tilby moderasjon på 200 kroner per elev for våren 2023. For å oppnå søskenmoderasjon må du fylle ut rabattkoden “FAMILIE” i handlekurven. Du må også fylle ut navnet på dem som er søsken, i skjemaet, i kassen.

NB:
Når en gruppe er full vil den ikke vises i menyen. Vi har dessverre IKKE anledning til å utvide grupper som er fulle. Følg gjerne med på ledige plasser som legges ut ved eventuelle avlysninger fra foreldre. Det er dessverre IKKE mulig å sette seg på venteliste for dette, man må følge med på eget initiativ. Gebyr for bytte av gruppe er pt. 200 kr per bytte.

Har du spørsmål om noe angående semesteret eller påmeldingen? Se vår FAQ (Ofte stilte spørsmål) for Teaterskolen.